Ogre 2014

Arī šogad Būs Ogres posms, kuru rīko klubs H2o, vieta tā pati kas pagājušo gad, tie kuri nebija pagājušo gad skatās karti kā ierasties. Līdzi ņemam labu garastāvokli un smaidu.

Ogre 2014 nolikums

Ogre, ierašanās karte

OGRES SACENSĪBAS

NOLIKUMS

1. Mērķi un uzdevumi

    • Popularizēt ūdenstūrismu kā aktīvās atpūtas un tūrisma veidu.
    • Celt ūdenstūristu tehnisko meistarību.
    • Noskaidrot posma labākās ekipāžas, komandas un klubus, saskaņā ar Latvijas Čempionāta ūdenstūrismā Nolikumu
    • Piesaistīt jaunus dalībniekus ūdenstūrismam.
    • Lieliski atpūsties pie Ogres upes domubiedru pulkā.

2. Laiks un vieta

Sacensības notiek 2014. gada 26. un 27. jūlijā Ogrē, Ogres upē, Ogresgala pagastā „Alejās”

3. Sacensību organizatori, vadība:

Sacensības organizē  tūrisma klubs “H2O”

Galvenais tiesnesis-  Aija Urga
Galvenā sekretāre- Zanda Urga
Galvenais koordinātors – Vladimirs Vereteņņikovs
Distances priekšnieks- Andrejs Curuļs
Nometnes komendants- Jurijs Karaulanovs
Medicīna- Jānis Bruveris
Dažādi organizātoriskie jautājumi- Vladimirs Vereteņņikovs.

4. Sacensību dalībnieki:

Sacensībās var piedalīties jebkurš interesents, kurš piekrīt Nolikumam, ir nokārtojis visas prasītās formalitātes un apzinās savas spējas un izturību    veikt disciplīnas.
Dalībnieki līdz 16 gadu vecumam drīkst piedalīties vecāku vai citas pilngadīgas personas uzraudzībā (pieteikumā norādot atbildīgo personu).
Dalībnieks ar parakstu pieteikumā apliecina savu peldētprasmi un uzņemas pilnu atbildību par savu drošību sacensībās.
Sacensību organizatori patur tiesības nepielaist dalībnieku pie starta, ja uzskata, ka tā kvalifikācija vai inventārs (tajā skaitā ķivere, peldveste), vai fiziskā forma (alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekme) nav piemēroti distances veikšanai.

Dalības maksa:

Dalības maksa ir 7 EUR no katra dalībnieka, neatkarīgi no tā, cik laivu klasēs viņš startē.
Bērniem līdz 12 gadu vecumam (ieskaitot) dalības maksa – 2 EUR.

5. Sacensību programma, plānotie pasākumi:

Piektdiena 25. jūlijs

Dalībnieku ierašanās sacensību vietā, nometnes iekārtošana sākot no plkst.18.00.
Dalībnieku un līdzjutēju nometnes vieta pie Ogres upes, Ogresgala pagasta,  „Alejās”

Sestdiena 26. jūlijs

Dalībnieku pieteikumu iesniegšana līdz plkst.10:00.
plkst. 10:00 – atklāšanas parāde;
plkst. 10:15 – pārstāvju un tiesnešu sanāksme;
plkst. 10:30 – sacensību sākums, starts nobraucienam (ar orientēšanās elementiem un tūrisma tehnikas iemaņām) visām laivu klasēm;
plkst. 12:00 – starts slalomam visām laivu klasēm;
plkst. 15:00 – bērnu sacensības;
plkst. 19:30 – apbalvošana pēc pirmās dienas sacensības rezultātiem

Svētdiena 27. jūlijs

plkst. 10.00 – pārstāvju un tiesnešu sanāksme;
plkst. 10.30 – starts komandām;
plkst. 14:30 – noslēguma parāde un apbalvošana.

6. Sacensību norise un laivu klases.

Sacensībās tiek noskaidroti uzvarētāji individuālā  vērtējumā atsevišķās laivu klasēs ūdenstūrisma tehnikā un komandu cīņā.
Individuālās sacensības sastāv no diviem braucieniem slaloma distancē un viena starta nobraucienā.
Sacensību visos posmos ekipāžas startē ar vienu un to pašu peldlīdzekli un nemainīgā sastāvā.
Komandu sacensībās viens starts slaloma distancē ar papildus elementiem ūdenstūrisma tehnikā. Komandas sastāvs(inventārs) tiks precizēts pārstāvju sanāksmē 27. jūlijā. Vismaz vienam no komandas dalībniekiem ir jābūt sieviešu dzimuma.

  Laivu klases

K1 – kajaki un kanoe (dāmas un kungi)
WW – piepūšamie vieninieki un cietie ww (dāmas un kungi)
S – divvietīgās smailītes
E – divvietīgās piepūšamās smailes „Elvis”
K – divvietīgie katamarāni (jauktās un vīri)
P – divvietīgās piepūšamās laivas (jauktās, vīri, juniori)
PG- divvietīgie katamarāni (paralēlie), tautā saukti „Putras gurķi”
R4 – četrvietīgie piepūšamie peldlīdzekļi, tautā saukti-„Rafti” (dāmas, kungi, juniori)

7. Inventārs un aprīkojums

Visam inventāram un laivām ir jābūt saskaņā ar Latvijas Ūdenstūrisma Asociācijas apstiprinātajiem Latvijas Čempionāta ūdenstūrismā sacensību noteikumiem
Dalībnieki nodrošina sevi ar laivām un glābšanas ekipējumu.
S klases laivām jābūt nodrošinātām ar papildus celtspēju.
Visu disciplīnu dalībniekiem obligātas glābšanas vestes un ķiveres.
Ekipāžas, kuras nebūs izpildījušas augstāk minētās prasības, pie starta netiks pielaistas.
Sacensību organizētāji neatbild par ekipējumu, kas atstāts bez uzraudzības.

8. Tiesāšana un vērtēšana.

Uzvarētāji nobraucienā tiek noskaidroti pēc mazāk pavadītā laika distancē.
Slalomā uzvarētāji tiek noskaidroti pēc divu braucienu labākā rezultāta.
Rezultātus skaita saskaņā ar LČŪ nolikumu pēc 1000 punktu sistēmas. Vienādu rezultātu gadījumā uzvar ekipāža, kura ieguvusi augstāku vietu slalomā.
Protesti  iesniedzami ne vēlāk kā stundu pēc rezultātu paziņošanas vai ekipāžas finiša reizē ar EUR 20,- drošības naudu, kura protesta noraidīšanas gadījumā netiek atdota. Protestus ir tiesīgs iesniegt vienīgi komandas pārstāvis.

Klubiem obligāti jāizdala vismaz divi tiesneši darbam tiesnešu kolēģijā.

Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, sedz komandējošā organizācija vai pats dalībnieks.

Sakarā ar dalībnieku skaita izmaiņām vai nelabvēlīgiem laika apstākļiem, orgkomiteja ir tiesīga mainīt sacensību norises kārtību.

Sacensību rīkotāju orgkomiteja
Kontaktinfo:   Vladimirs Vereteņņikovs – 29451048
Andrejs Curuļs – 26080407

Komentē