Pulkvedis – Juris Mačtams

No atmiņām paliek tik starojums maigs,
Tā kā liedagā saulrieta pēdas,
Turp, kur Tu aiziesi, apstāsies laiks,
Norims sāpes, rūpes un bēdas.
Labākos medību laukos aizgājis Pulkvedis Juris Mačtams.

Izvadīšana sestdien 6.septembrī plkst 1 4.00. Rīgas pilsētas pirmajos Mežā kapos.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem…

Komentē