Valmiera 2014

Dārgie ūdenstūristi un citādāk domājošie,

Kā jau katru gadu, vasarai aizejot, mums ir tas gods visus aicināt kopā ierastajā vietā un ierastajā laikā….
22.-24. augustā tiekamies Valmierā, Kazu krācēs 
Pasākuma programma publicēta pielikumā, līdzi ņemt  – savu tuvāko un labu garastāvokli 🙂
Ar cieņu un uz tikšanos
KEMBI

2014.g. Latvijas Čempionāta ūdenstūrismā
VALMIERAS SACENSĪBAS
NOLIKUMS

1. Mērķi un uzdevumi

Popularizēt ūdenstūrismu un raftingu kā aktīvās atpūtas un tūrisma veidus.
Celt ūdenstūristu un raftotāju tehnisko meistarību.
Noskaidrot posma labākās ekipāžas, komandas un klubus, saskaņā ar Latvijas Čempionāta ūdenstūrismā Nolikumu
Piesaistīt jaunus dalībniekus ūdenstūrismam.
Lieliski atpūsties pie Gaujas domubiedru pulkā.

2. Laiks un vieta

Sacensības notiek 2014. gada 23. un 24. augustā Valmierā, Gaujas upē, Kazu krācēs (airēšanas slaloma trasē).

3. Sacensību organizatori, vadība:

Sacensības organizē airēšanas un tūrisma klubs “KEMBI”
Galvenais tiesnesis- Agnese Bušmane
Galvenā sekretāre – Aija Urga
Galvenais sakarnieks – Juris Aivars Šterns
Distances priekšnieki – Jānis Bērziņš, Līgonis Bečers
Nometnes komendants – Līga Bērtulsone
Medicīna- Inese Lazdiņa

4. Sacensību dalībnieki:

Sacensībās var piedalīties jebkurš interesents, kurš piekrīt Nolikumam, ir nokārtojis visas prasītās formalitātes un apzinās savas spējas un izturību veikt disciplīnas.
Dalībnieki līdz 16 gadu vecumam drīkst piedalīties vecāku vai citas pilngadīgas personas uzraudzībā (pieteikumā norādot atbildīgo personu).
Dalībnieks ar parakstu pieteikumā apliecina savu peldētprasmi un uzņemas pilnu atbildību par savu drošību sacensībās.
Sacensību organizatori patur tiesības nepielaist dalībnieku pie starta, ja uzskata, ka tā kvalifikācija vai inventārs (tajā skaitā ķivere, peldveste), vai fiziskā forma (alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekme) nav piemēroti distances veikšanai.
Dalības maksa:
Dalības maksa ir 7 EUR no katra dalībnieka, neatkarīgi no tā, cik laivu klasēs viņš startē.
Bērniem līdz 12 gadu vecumam (ieskaitot) dalības maksa – 4 EUR.

5. Sacensību programma, plānotie pasākumi:

Piektdiena 24. augusts

Dalībnieku ierašanās sacensību vietā, nometnes iekārtošana sākot no 18.00
Dalībnieku un līdzjutēju nometnes vieta pie Gaujas, pie Kazu krācēm (airēšanas slaloma trase

Sestdiena 25. augusts

Dalībnieku pieteikumu iesniegšana līdz 10:00
plkst. 10:00 – atklāšanas parāde;
plkst. 10:15 – pārstāvju un tiesnešu sanāksme;
plkst. 11:00 – sacensību sākums, starts nobraucienam visām laivu klasēm;
plkst. 14:00 – starts slalomam visām laivu klasēm;
Vakarā – sacensības priekam un jautrībai „KEMBI kauss”!

Svētdiena 26. augusts

plkst. 10.00 – pārstāvju un tiesnešu sanāksme;
plkst. 10.30 – starts komandām;
plkst. 16.00 – noslēguma parāde un apbalvošana.

6. Sacensību norise un laivu klases.

Sacensībās tiek noskaidroti uzvarētāji individuālā vērtējumā atsevišķās laivu klasēs ūdenstūrisma tehnikā un komandu cīņā.
Individuālās sacensības sastāv no diviem braucieniem slaloma distancē un viena starta nobraucienā.
Sacensību visos posmos ekipāžas startē ar vienu un to pašu peldlīdzekli un nemainīgā sastāvā.
Komandu sacensībās viens starts slaloma distancē ar papildus elementiem ūdenstūrisma tehnikā. Komandas sastāvs(inventārs) tiks precizēts pārstāvju sanāksmē 24. augustā. Vismaz vienam no komandas dalībniekiem ir jābūt sieviešu dzimuma.

Laivu klases

K1 – kajaki un kanoe (dāmas un kungi)
WW – piepūšamie vieninieki un cietie ww (dāmas un kungi)
S – divvietīgās smailītes
E – divvietīgās piepūšamās smailes „Elvis”
K – divvietīgie katamarāni (jauktās un vīri)
P – divvietīgās piepūšamās laivas (jauktās, vīri, juniori)
PG– divvietīgie katamarāni (paralēlie), tautā saukti „Putras gurķi”
R4 – četrvietīgie piepūšamie peldlīdzekļi, tautā saukti-„Rafti” (dāmas, kungi)

7. Inventārs un aprīkojums

Visam inventāram un laivām ir jābūt saskaņā ar Latvijas Ūdenstūrisma Asociācijas apstiprinātajiem Latvijas Čempionāta ūdenstūrismā sacensību noteikumiem
Dalībnieki nodrošina sevi ar laivām un glābšanas ekipējumu.
S klases laivām jābūt nodrošinātām ar papildus celtspēju.
Visu disciplīnu dalībniekiem obligātas glābšanas vestes un ķiveres.
Ekipāžas, kuras nebūs izpildījuša augstāk minētās prasības, pie starta netiks pielaistas.
Sacensību organizētāji neatbild par ekipējumu, kas atstāts bez uzraudzības.

8. Tiesāšana un vērtēšana.

Uzvarētāji nobraucienā tiek noskaidroti pēc mazāk pavadītā laika distancē.
Slalomā uzvarētāji tiek noskaidroti pēc divu braucienu labākā rezultāta.
Rezultātus skaita saskaņā ar LČŪ nolikumu pēc 1000 punktu sistēmas. Vienādu rezultātu gadījumā uzvar ekipāža, kura ieguvusi augstāku vietu slalomā.
Protesti iesniedzami ne vēlāk kā stundu pēc rezultātu paziņošanas vai ekipāžas finiša reizē ar EUR 10,- drošības naudu, kura protesta noraidīšanas gadījumā netiek atdota. Protestus ir tiesīgs iesniegt vienīgi komandas pārstāvis.
Klubiem obligāti jāizdala vismaz divi tiesneši darbam tiesnešu kolēģijā.
Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, sedz komandējošā organizācija vai pats dalībnieks.
Sakarā ar dalībnieku skaita izmaiņām vai nelabvēlīgiem laika apstākļiem, orgkomiteja ir tiesīga mainīt sacensību norises kārtību.

Sacensību rīkotāju orgkomiteja
Kontaktinfo: Līga Bērtulsone 29494746
Agnese Bušmane 29484778
Rūta Rengela 29872963

Komentē