Bārta 2014

Šogada Cieceres vietā Liepājas puses ūdenstūristu klubi (Liepājās Tūristu klubs un TK “Oga”) sacensības rīko Bārtā. Zemāk pieejams nolikums sacensībām un arī nokļūšanas karte uz nometnes vietu, kas bus Atpūtas bāzes “Ods” teritorijā.

Nometnes vietas koordinātes:
N 56°20.66317′
E 021°14.92883′

 


NOLIKUMS
LATVIJAS ŪDENSTŪRISMA ČEMPIONĀTA POSMAM
„BĀRTA 2014”

1.Laiks un vieta.

Sacensības notiek 2014.gada 26.-28.septembrī Bārtas upē, atpūtas bāzes “Ods” teritorijā. http://www.draugiem.lv/ods/)

2.Mērķis un uzdevumi.

Noskaidrot posma labākās komandas un uzvarētājus katrā laivu klasē , saskaņā ar Latvijas ūdenstūrisma čempionāta Nolikumu

3.Dalībnieki.

Sacensībās var piedalīties jebkurš interesents, kurš piekrīt „Bārta 2014” Nolikumam un ir nokārtojis visas prasītās formalitātes. Dalībnieks līdz 18 gadu vecumam drīkst piedalīties, uzrādot vecāku atļauju vai esot klāt atbildīgai personai, kura jānorāda pieteikumā. Dalībnieks ar parakstu pieteikumā apliecina savu peldētprasmi un uzņemas pilnu atbildību par savu drošību.
Dalības maksa – bērniem līdz 14 gadu vecumam (ieskaitot) dalības maksa – 4,- EUR, pārējiem –7,- EUR,neatkarīgi no tā, cik laivu klasēs startē.

4.Sacensību vadība.

Sacensības organizē – Liepājas Tūristu klubs un TK „Oga”
Galvenais tiesnesis – Raimonds Reinis
Galvenā sekretāre – Inita Niedola.
Distanču priekšnieks – Egils Pelns.
Sakaru priekšnieks – Juris Aivars Šterns.
Nometnes komendants – Aivars Gabaliņš.
Atbildīgā par rezultātu apstrādi 1000 punktu sistēmā – Zanda Urga
Mediķis – Santa Pelna

5.Sacensību programma.

26.09. – no plkst.14.00 dalībnieku ierašanās, nometnes iekārtošana;

27.09. – pieteikumu iesniegšana individuālām sacensībām līdz plkst. 10.00;

plkst. 10.30 – pārstāvju sanāksme;
plkst. 11.00 – atklāšanas parāde
no plkst. 11.30 līdz plkst.15.30 – brīvais starts ātruma nobraucienam (aptuveni 3 km) visām laivu klasēm, izņemot C2, PG un R4
no plkst. 12.30 – starts slaloma distancei, cenšoties ievērot plūsmu secību:
I plūsma – K; P; C2
II plūsma – WW;S; E
pēc slaloma distances slēgšanas – sprints C2, PG un R4.

28.09 – pieteikumu iesniegšana komandu sacensībām līdz plkst. 9.00;

plkst. 9.30 – pārstāvju un tiesnešu sanāksme, izloze komandu starta kārtībai komandu sacensībām;
plkst. 10.30 – starts R 4 un PG laivu klasēm slaloma distancei un komandām;
plkst. 16.00 – noslēguma parāde un apbalvošana.

6.Sacensību norise un laivu klases.

Sacensībās tiek noskaidroti uzvarētāji individuālajā vērtējumā atsevišķās laivu klasēs ūdenstūrisma tehnikā un komandu cīņā.
Individuālās sacensības sastāv no diviem braucieniem slaloma distancē un viena starta nobraucienā . Sacensību visos posmos ekipāžas startē ar vienu un to pašu peldlīdzekli un nemainīgā sastāvā.
Individuālās sacensības notiek šādās laivu klasēs :
WW – vienvietīgi polimēru un PVC kajaki ( WW jun.- bērni līdz 14 g.ieskaitot, .,WW s – dāmas ; WW v – kungi)
S – divvietīgas karkasa smailītes (kopējā klase)
E – divvietīgas piepūšamas smailītes ( kopēja klase )
K – divvietīgi katamarāni, smaiļu airi (K v – kungu un K j – jauktās)
P – divvietīgas piepūšamās laivas (P jun.- bērni līdz 14.g.ieskaitot. P v- kungu, P j- jauktās)
PG– divvietīgie katamarāni, kanoe airi (kopēja klase)
C2 – divvietīgas piepūšamās laivas, kanoe airi (kopēja klase)
R4 – četrvietīgie piepūšamie peldlīdzekļi ar grīdu , tautā saukti-„Rafti” (R4s – dāmas, R4v- kungi)
Komandu sacensībās viens starts slaloma distancē ar laika vārtiem un papildus elementiem tūrisma tehnikā.
Komandā piedalās viena kluba 3 ekipāžas (viens katamarāns (K) un divas divvietīgās piepūšamās (P) laivas ). Komandā jābūt abu dzimumu pārstāvjiem.

7.Tiesāšana un vērtēšana.

Uzvarētāji nobraucienā tiek noskaidroti pēc mazāk pavadītā laika distancē, slalomā uzvarētāji tiek noskaidroti pēc divu braucienu labākā rezultāta. Rezultātus skaita saskaņā ar LČŪ-2014 NOLIKUMU pēc 1000 punktu sistēmas. Vienādu rezultātu gadījumā uzvar ekipāža, kura ieguvusi augstāku vietu slalomā.
Protesti iesniedzami ne vēlāk kā stundu pēc ekipāžas finiša, iemaksājot drošības naudu EUR 20,- (divdesmit euro ) , kura protesta noraidīšanas gadījumā netiek atdota. Protestus ir tiesīgs iesniegt vienīgi komandas pārstāvis.
Sacensību organizatori patur tiesības nepielaist dalībnieku pie starta, ja uzskata, ka tā kvalifikācija vai inventārs, vai fiziskā forma nav piemēroti distances veikšanai.

8.Apbalvošana.

1. – 3. vietu ieguvēji individuālā vērtējumā katrā laivu klasē tiek apbalvoti ar medaļām un diplomiem. Komandu sacensību uzvarētāji tiek apbalvoti ar „LM” ceļojošo kausu, medaļām un diplomiem , 2. un 3. vietu ieguvēji – ar medaļām un diplomiem. Klubu vērtējumā 1.-3.vietu ieguvēji ar diplomiem.

9.Inventārs un aprīkojums.

Visam inventāram un laivām ir jābūt saskaņā ar Latvijas Ūdenstūrisma Asociācijas apstiprinātajiem Latvijas ūdenstūrisma čempionāta sacensību noteikumiem

10.Dalībnieku pieteikšanās un uzņemšana.

Iepriekšēja pieteikšanās pa e-pastu: initaniedola@inbox.lv līdz 25.septembra plkst. 24.00 .
Sacensību vietā pieteikumi individuālam startam tiks pieņemti 27.septembrī līdz plkst. 10.00, komandām – 28.septembrī līdz plkst.9.00.

Komandu / klubu vai kādas citas apvienības pārstāvji sekretariātam iesniedz :
Dalībnieku sarakstu ar parakstiem kā apliecinājumu tam, ka dalībnieki ir iepazinušies ar sacensību „Bārta 2014” NOLIKUMU un uzņemas pilnu atbildību par savu drošību sacensībās
Pieteikumu individuālam startam
Pieteikumu komandu startam

Komandām (klubiem, apvienībām utml.) no katriem 4 dalībniekiem obligāti jāpiesaka viens tiesnesis darbam tiesnešu kolēģijā.

Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, sedz komandējošā organizācija vai pats dalībnieks.

Dalībnieki nakšņo līdzpaņemtās teltīs, komendanta ierādītā teritorijā. Nometnes vietā individuālos ugunskurus kurināt aizliegts.
Sakarā ar dalībnieku skaita izmaiņām vai nelabvēlīgiem laika apstākļiem, organizatori ir tiesīgi mainīt sacensību norises kārtību.

Organizatori
Kontaktinfo

29217564 Inita Niedola

One comment

  • Grizly

    Ir 4-5 brīvas vietas busā uz sacensībām. Izbraucam sestdien 6:00, atgriežamies pēc apbalvošanas. 15EUR. Laivas vēlams izjauktā veidā, bet būs arī jumta bagāžnieks, t.i vieta vēl pāris smailēm, kajakiem.

Komentē