Kaķu mači – 2018

 

                                        Ūdens tūrisma tehnikas sacensību

                                            „KAĶU    MAČI  ­ 2018”

                                   

                                                NOLIKUMS.

  1. Mērķis un uzdevums.

x Popularizēt ūdenstūtismu ka aktīvas atpūtas un sporta veidu.

x Celt ūdenstūristu tehnisko meistarību.

x Noskaidrot labākās ūdenstūristu ekipāžas, aktīvākas ūdenstūristu un ūdenstūristu atbalstītājus.

x Popularizēt ūdenstūrismu Latvijā.

  1. Laiks un vieta.

x Sacensības notiek Misā ( pie Dalbes stacijas) 2018.gada 21. ­22.jūlijā.   Dalībnieku ierašanās vietā 21.jūlijā līdz plkst 10.00.

3.Sacensību vadība.

x Sacensības rīko un vada  Olaines Sporta centra ūdenstūristi „Olaines pulciņš” kopā ar republikas aktīvākajiem ūdenstūristiem.

  1. Dalībnieki

  x Sacensībās var piedalīties visi interesenti.

  • Sacensības notiek visās vienvietīgās un divvietīgās laivu klasēs.

x Dalības maksa 5,­ Eur, līdz 14 g. bezmaksas, no 14 līdz16 gadiem 2,-  Eur

    • Programmā slaloms ar papildinājumiem

x Atkarībā no dalībnieku skaita un laika apstākļiem katrai ekipāžai  2­-4 braucieni.

x Krastā pasākumi bērniem un ģimenem.

  1. Vērtēšana un apbalvošana.
    • Ieskaita labāko rezultātu atsevišķi katrā laivu klasē.

x Pirmo trīs vietu ieguvēju apbalvo ar diplomu un piemiņas balvu.

7.Pieteikumi.

x Pieteikumi jāiesniedz sacensību vietā rakstiski, norādot  katra dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu.

x Pieteikumus var iesniegt komandas un individuālie dalībnieki.

x Komandas pieteikumos jānorāda komandas nosaukums, komandas pārstāvis un tiesneši (uz katrām 2  ekipāžām  1  tiesnesis).

x Individuālajiem dalībniekiem savstarpēji jāvienojas, lai uz katrām divām ekipāžām būtu 1 tiesnesis.

x Katram dalībniekam pilnibā jāuzņemas atbildība par savu drošību un kārtību nometnē un sacnsību trasē, par to pieteikumā jābūt visu dalībnieku parakstiem.

  1. Dalībnieku uzņemšana.

x Sacensību vietā dalībnieki nakšņo teltīs

x Ar sacensību un sadzīves inventāru dalībnieki netiek nodrošināti. Izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās sedz komandējošā organizācija vai individuāli katrs dalībnieks.

Sīkāka informācija pa telefonu 29175264 Boriss

Atvainojamies, ja sacensību laikā radīsies kādas neērtības.

Ļoti ceram uz dalībnieku izpratni un atsaucību.

VEIKSMĪGUS STARTUS!

„Olaines pulciņs”

Komentē