Sveicināti jaunajās ūdenstūrisma diskusijās.

Uzreiz gan jāsāk ar nedaudz bēdīgu informāciju, visi lietotāji kuru lietotājvārdos bija garumzīmes, atstarpes vai iekavas tika likvidēti, jo jaunajā diskusiju sistēmā šādi lietotājvārdi nav pieļaujami, lietotājvārdam jāsastāv no burtiem un cipariem vienā vārdā.

Otra bēdīgā lieta ir tā, ka paroles nebija iespējams pārcelt, tāpēc ja jūs šajā forumā esat pirmo reizi, tad atjaunojiet paroli ievadot lietotājvārdu vai e-pastu ar kuru esat reģistrējies iepriekšējā forumā, ja ir paziņojums par to ka lietotājvārds nav atrasts, tad iesakam reģistrēties no jauna.

Ja ir kādas neskaidrības vai jautājumi lūdzu droši sazinaties ar udensturisms.lv administrāciju uz e-pastu info@udensturisms.lv.

Please consider registering
Guest

sp_LogInOut Log In sp_Registration Register

Register | Lost password?
Advanced Search

— Forum Scope —
— Match —

— Forum Options —

Minimum search word length is 3 characters - maximum search word length is 84 characters

arrow-28-48
LČŪ 2021
LČŪ Nolikums 2021 gadam
sp_NewPost Add Reply
Topic Rating: 0 Topic Rating: 0 (0 votes) 
marts 15, 2021
7:41 am
Grizly
Lietotājs
Members
Forum Posts: 40
Member Since:
februāris 24, 2015
sp_UserOfflineSmall Offline

LČŪ 2021.gada nolikums. Projekts.

 

Latvijas Čempionāts Ūdenstūrismā ir daudzdisciplīnu sacensības, kas ir orientētas uz airēšanas, orientēšanās, izdzīvošanas, tūrisma un glābšanas uz ūdens, prasmju apgūšanu un pilnveidošanu.

 

 LČŪ ’21 posmu kalendārs:

 

Nosaukums Norises vieta Datums Organizators
Dīvaja Skrīveri   OLAINES PULCIŅŠ
Amata Amata 10-11.aprīlis Vienkārši/LRŪF
Gauja Valmiera 7-8. augusts H2O
Bārta Grobiņa septembris  Oga, LIEPĀJAS TK

LČŪ'21 norise
1. LČŪ'21 posmi
1.1. LČŪ'21 veido 4.  posmi, kurus organizē Latvijas ūdenstūristu klubi.
1.2. LČŪ'21posmu tiesāšana un vērtēšana notiek saskaņā ar LČŪ posma organizētāju izstrādāto un apstiprināto sacensību nolikumu, kurš ir saskaņā ar LČŪ nolikumu.

1.3. LČŪ'21posmu tiesāšana notiek saksaņā ar tiesāšanas noteikumiem

2. LČŪ posma sacensību nolikums
2.1. LČŪ posma sacensību nolikumā iekļautas vismaz šādas sadaļas:
2.1.1. Sacensību norises vieta un laiks.
2.1.2. Sacensību organizatori un atbildīgās amatpersonas.
2.1.3. Dalības maksa.
2.1.4. Iepriekšējās pieteikšanās termiņš (ja tāds plānots).
2.1.5. Sacensību norise un laika plānojums.
2.1.6. Sacensību distances.
2.1.7. Katras distances īss apraksts.
2.1.8. Orientēšanās distances noteikumi (ja paredzēta orientēšanās).
2.1.9. Īpaši drošības noteikumi (ja nepieciešams).
2.1.10. Prasības tiesnešu skaitam no kluba (ja nepieciešams).
2.1.11. Īpaši papildus nosacījumi tiesāšanai, ja tādi ir.
2.2. LČŪ posma organizators tiesīgs mainīt posma sacensību nolikumu sacensību dienā, ja izmaiņas nolikumā atbalsta vairāk kā 2/3 no klubiem (pārstāvji), kas piedalās sacensībās.

2.3. Ļoti ieteicams, ka LČŪ posma organizators nodrošina transportu nobrauciena dalībnieku transportēšanai.

3. LČU posmu norises laiks
Posmu norises datumi tiks aktualizēti atkarībā no laika apstākļiem un ūdens līmeņa upē.

4. LČŪ organizatori:
4.1. LČŪ organizētāji – Vienkārši
4.2. LČŪ Galvenais Tiesnesis – Jānis Grīslis

4.3. LČŪ Kontroles Priekšnieks – Arvis Urga

4.3. LČŪ Galvenā Sekretāre -

4.4. LČŪ rezultātu tiesnesis – Zanda Urga
4.5. LČŪ posmus organizējošie klubi:
4.5.1. OLAINES PULCIŅŠ

4.5.2. TK H2O
4.5.3. TK VIENKĀRŠI
4.5.6. OGA, LIEPĀJAS TK

 1. Laivu klases:
  5.1. LČŪ'21 atsevišķos posmos un kopvērtējumā tiek vērtētas šādas laivu klases:
Laivu klase Tehniskie rādītāji Dalībnieki Piezīmes
S* Divvietīga smailīte-·ne īsāka kā 4.5 m, ne šaurāka kā 0.75 m Bez dalijuma. Taimeņ, RZ, Salūts, citas rūpnieciski ražotas saliekamās smailītes
So Smailītes Bez dalijuma. Cietās, piepūšamās, paštaisītās uc smailītes.
Kv Divvietīgie katamarāni, smaiļu airi Vīriešu ekipāžas  
Kj* Divvietīgie katamarāni, smaiļu airi Jauktās un sieviešu ekipāžas.  
PG Divvietīgie katamarāni, kanoe airi Bez dalījuma  
Pj* Divvietīgas piepūšamās laivas; 1 garums: <3.5 platums Jauktās un sieviešu ekipāžas. Grot, Cibuļa u. tml.
Pv Divvietīgas piepūšamās laivas; 1 garums: <3.5 platums Vīriešu ekipāžas Grot, Cibuļa u. tml.
Pjun Divvietīgas piepūšamās laivas; 1 garums: <3.5 platums Jaunieši un jaunietes līdz 14 gadu vecumam (ieskaitot) Grot, Cibuļa u. tml.
R4s* četrvietīgi piepūšami peldlīdzekļi ar grīdu Sieviešu ekipāžas Rafti, glābšanas plosti utt.
R4v četrvietīgi piepūšami peldlīdzekļi ar grīdu Vīriešu ekipāžas Rafti, glābšanas plosti, utt.
R4jun četrvietīgi piepūšami peldlīdzekļi ar grīdu Jaunieši un jaunietes līdz 14 gadu vecumam (ieskaitot) Rafti, glābšanas plosti, utt.
WWv Vienvietīgi polimēru un PVC kajaki Vīriešu ekipāžas Prijon, Necky, paštais. utt.
WWs* Vienvietīgi polimēru un PVC kajaki Sieviešu ekipāžas Prijon, Necky, paštais. utt.

*tiek nodalīti atsevišķā laivu klasē, ja LČŪ dalību ņem vairāk nekā 5 ekipāžas.
5.2. LČŪ posma sacensību laikā ekipāžas laivas maiņa aizliegta!

 (Piezīme: Atļauts uzlabot esošo laivu, piemēram, uzlauzt smailei galus, bet nedrīkst nobraucienā izmantot vienu laivu, bet slalomā citu laivu.)

 1. Dalībnieki, ekipāžas, komandas:

6.1. Viens dalībnieks LČŪ posmos un kopvērtējumā katrā laivu klasē tiek vērtēts tikai vienā ekipāžā.

6.2. Viena divvietīgā ekipāža LČŪ posmos un kopvērtējumā tiek vērtēta vienā laivu klasē.

6.3. LČŪ posmos ekipāžas un komandas startē nemainīgā sastāvā.

6.3.1. LČŪ norises laikā objektīvu iemeslu dēļ pieļaujama katra ekipāžas vai komandas dalībnieka vienreizēja nomaiņa ar dalībnieku, kurš nestartē citas ekipāžas vai komandas sastāvā tajā pašā laivu klasē, uz laiku, kamēr ir spēkā šie objektīvie apstākļi. Par nomaiņu informē LČŪ posma galveno sekretāri.

6.3.2. Abu ekipāžas vai puse komandas dalībnieku vienlaicīga nomaiņa nav atļauta.

6.4. Komandas tiek veidotas no viena kluba divām (vai trim) ekipāžām, kuru sastāvā jābūt vismaz vienai sievietei.

6.5. Dalībnieks vienās LČŪ posma sacensībās var startēt tikai vienas komandas sastāvā.

6.6. Ekipāžās un komandās var apvienoties vairāku klubu pārstāvji. LČŪ klubu kopvērtējumā tiek ieskaitīti kluba pārstāvja iegūtie punkti, kas sastāv no komandas vai ekipāžas iegūtajiem punktiem, kas izdalīti ar ekipāžas vai komandas dalībnieku skaitu.

 1. Sacensību norise:

7.1. Starta kārtība pa laivu klasēm nosaka LČŪ posma organizators.

7.2. Katra distance tiek veikta vienā sacensību dienā.

7.3. Startējot dalībnieki ir uzlikuši LČŪ numurus. Numurus dalībnieki uzliek virs drošības vestes krūšu un muguras daļā, lai tos var skaidri saskatīt. Divvietīgām vai četrvietīgām ekipāžām numuru uzliek viens no dalībniekiem.

7.4. Katrs klubs sacensību sekmīgai norisei nodrošina tiesnešu brigādi.

7.5.Ja distancē ekipāža panāk iepriekš startējušo ekipāžu, tad lēnāk braucošā ekipāža, pēc iespējas netraucējot, palaiž garām ātrāko ekipāžu.

 1. LČŪ posmu un to distanču rezultātu vērtēšanas sistēma:

8.1. LČŪ posmos iekļauj un vērtē šādas distances:

8.1.1. Slaloms

8.1.2. Nobrauciens

8.1.3. Sprints

8.1.4. H2H

8.1.5. Orientēšanās

8.1.6. Tūrisma tehnika.

 

8.2. LČŪ attiecīgā posma distances izvēlas posma sacensību organizators. LČŪ posma sacensībās jāiekļauj vismaz trīs distances, kā arī sacensības komandām.
8.3. Rezultātu vērtēšanā katrā distancē katrai laivu klasei un komandām tiek izmantota 1000 punktu sistēmā.

8.4. LČŪ posma kopvērtējumā ekipāžai vai komandai tiek summēti posma distancēs iegūtie punkti. Vietas tiek piešķirtas atbilstoši iegūto punktu summai dilstošā kārtībā.

8.5. LČŪ posma kopvērtējums klubiem tiek noteikts, summējot katra posma katras laivu klases trīs labāko kluba ekipāžu dalībnieku un labāko kluba komandu dalībnieku iegūtos punktus.

8.6. Vietas piešķir atbilstoši punktu summai dilstošā secībā.

 

 1. LČŪ kopvērtējuma ieskaite ekipāžām, komandām un klubiem.

9.1. LČŪ kopvērtējuma ieskaitei posmā iegūtie punkti katrai ekipāžai vai komandai tiek aprēķināti no LČŪ posmā uzrādītā rezultāta pēc 1000 punktu sistēmas.

9.2. LČŪ kopvērtējumam ekipāžām un komandām tiek summēti 4 notikušo posmu labākie iegūtie punkti.

9.3. LČŪ klubu vērtējums tiek noteikts, summējot katra posma katras laivu klases trīs labāko kluba ekipāžu dalībnieku un labākās kluba komandas dalībnieku iegūtos punktus.

9.4. Vietas piešķir atbilstoši punktu summai dilstošā secībā.

 

 1. Vienādi rezultāti LČŪ'21 posmu sacensībās vai kopvērtējumā:

10.1. Situācijā, ja divām ekipāžām ir vienāds rezultāts, abas ekipāžas ieņem vienu un to pašu vietu.

10.2. Gadījumā, ja ir divi vislabākie rezultāti, apbalvo divas pirmās vietas un trešo vietu. Ja ir trīs vai vairāk vislabākie rezultāti, apbalvo trīs vai vairāk pirmās vietas

10.3. Gadījumā, ja ir divas vai vairāk otrās vietas, apbalvo pirmo vietu un divas vai vairāk otrās vietas.

10.4. Gadījumā, ja ir divi vai vairāk trešie rezultāti, apbalvo pirmo, otro un divas vai vairāk trešās vietas.

10.5. Ja dalībniekiem vai ekipāžām labākajā braucienā ir vienādi rezultāti, tad

salīdzina dalībnieku vai ekipāžu otru braucienu rezultātus. Ja arī šie rezultāti ir

vienādi, tad apbalvo abus vai vairāk dalībniekus vai ekipāžas.

 1. Dalībnieka kluba maiņa LČŪ'21:

11.1. Čempionāta sacensību laikā dalībnieka kluba maiņa nav atļauta.

11.2. Čempionāta laikā dalībnieks starp posmiem drīkst pārtraukt startēšanu kluba sastāvā, savlaicīgi (pirms nākamā posma sākuma) informējot par to LČŪ Galveno Sekretāri. Kluba kopvērtējuma punkti, ko dalībnieks izcīnījis līdz kluba maiņai, saglabājas kluba kopvērtējumā.

11.3. Pārtraucot startēšanu kluba sastāvā, dalībnieks drīkst turpināt piedalīties LČŪ individuālā statusā.

11.4. Čempionātā laikā individuālais dalībnieks starp posmiem var pievienoties klubam, savlaicīgi (pirms nākamā posma sākuma) informējot par to LČŪ Galveno sekretāri.

11.5. Čempionātā uzsākot dalību klubā, iepriekš iegūtie individuālā dalībnieka punkti kluba kopvērtējumam netiek ņemti vērā.

11.6. Īpaša atruna komandai:

11.6.1. Klubs komandu sacensībām drīkst pieteikt vienu vai vairākas komandas, iekļaujot tajās kluba dalībniekus.

11.6.2. Ja komandā tiek iekļauti citu klubu vai individuālie dalībnieki, komandu LČŪ klubu ieskaitē posmā, kopvērtējumā vērtē saskaņā ar punktu 6.6..

 

 1. Protesti:

12.1. Protesti (ar pamatojumu) pret posmu organizatoriem vai distancēm tiek iesniegti LČŪ Galvenajam tiesnesim vai LČŪ posma Galvenajam tiesnesim 3 dienu laikā:

12.1.1. LČŪ Galvenais tiesnesis vai LČŪ posma Galvenais tiesnesis 3 dienu laikā sniedz atbildi.

12.1.2. Posma galvenā tiesneša lēmumu var pārsūdzēt LČŪ Galvenajam tiesnesim.

LČŪ Galvenā tiesneša lēmumu var pārsūdzēt LČŪ orgkomitejai, kurai 3 dienu laikā jāsniedz atbildi.

12.2. Protestu (ar pamatojumu) par rezultātu iesniedz dalībnieks vai komandas pārstāvis Sekretariātā vai LČŪ posma Galvenajam tiesnesim 30 min laikā pēc rezultātu paziņošanas (izvietošanas uz ziņojumu dēļa).

12.2.1. Protestā norāda faktus, uz kā pamata iesniegts protests un to iesniedz mutiski vai rakstiski, vienlaikus Sekretariātā iemaksājot 10 EUR depozītu. Ja protests iesniegts mutiski, LČŪ posma Galvenais Sekretārs protestu pieraksta.

12.2.2. LČŪ posma Galvenais tiesnesis izvērtē protesta pamatotību, konsultējas ar tiesnešiem, novērtē visu pieejamo informāciju (arī video un foto materiālus, ja tādi ir).

12.2.3. LČŪ posma Galvenais tiesnesis 60 min laikā pēc protesta saņemšanas pieņem rakstisku lēmumu un to izsniedz protesta iesniedzējam vai tā kluba pārstāvim

12.2.4. Ja protests ir pamatots, depozītu atgriež protesta iesniedzējam.

12.2.5. Ja protests nav pamatots vai komandas pārstāvis vai dalībnieks atsauc protestu, depozīts paliek sacensību organizatoru rīcībā.

12.3. Protestu var iesniegt par vārtu tiesneša lēmumu:

12.3.1. ja vārtu tiesnesis dalībnieka brauciena laikā nav pārredzējis vārtus vai ir slikti pārredzējis vārtus, kā rezultātā pieņēmis kļūdainu lēmumu.

12.3.2. ja tiesneša lēmums ir iespējami vai acīmredzami kļūdains;

12.3.3. ja ir acīmredzama tiesnešu nekonsekvence sacensību tiesāšanas laikā (pieņem atšķirīgus lēmumus par vienādiem pārkāpumiem);

12.4. protestu var iesniegt par laika kontroles nepilnībām.

 1. Sūdzība par tehnisku negadījumu:

13.1. Ja brauciena laikā no dalībnieka neatkarīgu tehnisku iemeslu dēļ tikuši iespaidoti dalībnieka rezultāti (piemēram, dalībnieka braucienu ir iztraucējis cits dalībnieks vai trasē ir nokrituši vārti) dalībnieks vai komandas pārstāvis 30 min laikā mutiski informē sacensību Galveno tiesnesi par sūdzības iemesliem un notikuma apstākļiem.

13.2. Sacensību Galvenais tiesnesis kopā ar Kvalitātes kontroles priekšnieku izvērtē negadījuma apstākļus (iztaujā distances priekšnieku, trases tiesnešus, aculieciniekus u.t.t.) un 30 min laikā pieņem lēmumu par atļauju dalībniekam atkārtot braucienu vai neatļauj atkārtot braucienu.

 1. Diskvalifikācija:

14.1. Dalībnieku (ekipāžu, komandu) diskvalificē distancē, ja dalībnieks (ekipāža, komanda) pārkāpj LČŪ nolikumu vai posma sacensību nolikumu (piemēram, posma sacensību laikā nomaina laivu), drošības noteikumus vai izmanto neatļautus paņēmienus.
14.2. Dalībnieka (ekipāžas, komandas) braucienu slaloma trasē vai sprintā sacensību Galvenais tiesnesis neieskaita (diskvalificē), ja dalībnieks saņem palīdzību no malas. Šis punkts neattiecas uz komandu braucienu, kad palīdzību sniedz pārējie komandas dalībnieki. Ar palīdzību no malas saprot jebkādu palīdzību, ko trasē saņem dalībnieks (ekipāža) no personām, kas nav šīs ekipāžas dalībnieki un:

14.2.1. ja dalībniekam (ekipāžai) pasniedz papildus airi pazaudētā aira vietā vai distancē pazaudēto airi;

14.2.2. ja persona, kas nav attiecīgās ekipāžas dalībnieks, sacensību laikā laivu ceļ, pagriež, stumj, pārvieto pār akmeņiem vai citiem šķēršļiem;

14.3. LČŪ posma Galvenajam tiesnesim tiesības izslēgt no posma vērtējuma ieskaites sacensību distances, ja tās neatbilst LČŪ Nolikumam vai var neobjektīvi ietekmēt vērtējumu (piemēram, negaidīta un ievērojama ūdens līmeņa celšanās vai samazināšanās (apm. par 0,50 m), pēkšņa laika apstākļu pasliktināšanās (piemēram, vētra, ilgstoša lietusgāze) bez iespējas visām ekipāžām vienā laivu klasē veikt braucienu līdzīgos ūdens un laika apstākļos.

 1. Drošības noteikumi:

15.1. Katra  dalībnieka ekipējumā obligāta ir peldveste un ķivere.

15.2. Jaunietis līdz 18 gadu vecumam sacensībās piedalās ar vecāku vai aizbildņu atļauju un sacensību laikā par viņu ir atbildīga pilngadīga persona.
15.3. Dalībnieki sacensību pieteikumā ar parakstu apliecina, ka ir atbildīgi par savu drošību sacensību laikā (arī par peldēt prasmi). Par jaunieša līdz 18 gadu vecumam drošību sacensību laikā parakstās (parakstu atšifrējot) atbildīgā pilngadīgā persona.
15.4. Sacensību organizatori nav atbildīgi par sacensību dalībnieku ekipējuma un personīgo mantu bojājumiem vai pazušanu.

15.5. Sacensību Galvenajam tiesnesim ir tiesības nepielaist pie starta dalībnieku, ja dalībnieks atrodas alkohola vai narkotisko vielu reibumā, kas pazemo cilvēka cieņu, un apdraud savu un citu personu drošību uz ūdens.

Forum Timezone: Europe/Riga

Most Users Ever Online: 28

Currently Online:
2 Guest(s)

Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)

Top Posters:

Grizly: 40

JanisR: 10

IntaKr: 5

pifs123: 2

mikjelis: 2

Atis.Luguzs: 2

Egils: 1

Meistars: 1

Kaija: 1

Kajax: 1

Member Stats:

Guest Posters: 13

Members: 324

Moderators: 0

Admins: 2

Forum Stats:

Groups: 1

Forums: 5

Topics: 68

Posts: 208

Newest Members:

PeterPen, celejoj645, Inguna, Zibenszelle, reinistaurins

Administrators: Aivars Šterns: 7, Arvis: 94

2 comments

Komentē