Piesaki pasākumu

Pasākuma pieteikums
Informācija par iesūtītāju
Šī informācija ir nepieciešama gadījumos ja jāsazinās un jānoskaidro kāda papildus informācija.
Informācija par pasākumu
Lūdzu aizpildi informāciju par pasākumu.
Allowed file extensions are pdf. Max file size is 104 MB. Lūgums iesūtīt nolikumu pdf formātā.
Aprakstiet pasākumu tā lai apmeklētājiem izlasot būtu vēlme tajā piedalīties.

One comment

Komentē