Amata 58

Ūdenstūrisma trase

“AMATA – 58”

nolikums.

 

Par trasi                      Ūdentūrisma trase tiek veidota līdzīgi kā distanču un kalnu slēpošanas trases- veselīgai atpūtai pie dabas, fiziskās veselības uzlabošanai un jaunu iemaņu iegūšanai braukšanā ar dažāda tipa laivām. Slaloma elementi upē Trase ir pieejama visiem interesentiem no 9. Aprīļa 10:00 līdz 10. Aprīļa 16:00, posmā no Amatciema līdz Kārļu- Līgatnes tiltam. Trasi var veikt ar un bez laika kontroles. Laika kontroli nodrošinās LRŪF brīvprātīgie tiesneši pieteiktajiem LČŪ numuriem.

 

Atruna par C-19               LRŪF brīdina un uzaicina ievērot visiem trases braucējiem visus MK noteikumus, kas ir saistīti ar COVID-19 pandēmiju kas ir aktuāli uz 2022.gada 9-10. aprīlim.

 

LAIKS UN VIETA.            Ūdenstūrisma trase “Amata- 58” būs atvērta Amatas upē no 2022. gada 9-10. aprīlim, posmā no Amatciema līdz Zvārtes iezim (Kārļu- Līgatnes tiltam).

 

VADĪBA.                           Trasi organizē un kontrolē tiesnešu kolēģija un rīcības komiteja.

                                           Galvenais tiesnesis: Viesturs Briedis

                                           Projekta vadītājs Jānis Grīslis.

                                           Sekretariāts: A.Z. Urgas

                                           Komendants:

                                           Slaloms: Juris Miezis

                                           Medicīna:

                                           Drošība uz ūdens: Vladimirs Vereteņņikovs

                                           Tehniskā drošība: Jānis Grīslis

                                           Sabiedriskā kārtība: Evita Liepiņa

                                          

 

DALĪBNIEKI.                   Ūdenstūrisma trasi var veikt visi interesenti, kas apzinās savas spējas veikt distanci,  prot peldēt. Jaunieši līdz 18 gadu vecumam sacensībās piedalās ar vecāku vai aizbildņu atļauju un sacensību laikā par viņu ir atbildīga pilngadīga persona, kura uzrādīta pieteikumā.

                                          

 

LAIVU KLASES.               Trasi var veikt atsevišķi vīriešu un sieviešu vienvietīgajās, vīriešu un jauktajās ekipāžās sekojošās laivu klasēs (KN)*:

 

Laivu klase Tehniskie rādītāji Dalībnieki Piezīmes
So Smailītes Bez dalijuma. Cietās, piepūšamās, paštaisītās uc smailītes.
K Divvietīgie katamarāni, smaiļu airi Bez dalijuma.  
PG Divvietīgie katamarāni, kanoe airi Bez dalījuma  
Pj Divvietīgas piepūšamās laivas; 1 garums: <3.5 platums Jauktās un sieviešu ekipāžas. Grot, Cibuļa u. tml.
Pv Divvietīgas piepūšamās laivas; 1 garums: <3.5 platums Vīriešu ekipāžas Grot, Cibuļa u. tml.
Pjun Divvietīgas piepūšamās laivas; 1 garums: <3.5 platums Jaunieši un jaunietes līdz 14 gadu vecumam (ieskaitot) Grot, Cibuļa u. tml.
R4s četrvietīgi piepūšami peldlīdzekļi ar grīdu, garums <4,2m Sieviešu ekipāžas Rafti, glābšanas plosti utt.
R4v četrvietīgi piepūšami peldlīdzekļi ar kopējais garums  R4 raftiem <4,2m Vīriešu ekipāžas Rafti, glābšanas plosti, utt.
R4jun četrvietīgi piepūšami peldlīdzekļi ar grīdu, garums <4,2m Jaunieši un jaunietes līdz 16 gadu vecumam (ieskaitot) Rafti, glābšanas plosti, utt.
WW Vienvietīgi polimēru un PVC kajaki Vīriešu, sieviešu un junioru ekipāžas Prijon, Necky, paštais. utt. Polimēra laivas garums ne garākā kā 3 m ,  piepūšamās  bez ierobežojumiem
RX Rafti Dulkan 460 6-10 dalībnieki bez dalījuma  Dulkan vai citi garums virs 4,20m
PX Piepūšamās laivas Max 3pers. bez dalījuma  
Tx Pārējās laivas    

Tiesnešu kolēģijai ir tiesības noteikt laivu piederību pie vienas vai otras klases.

 

PIETEIKUMI.                   Pieteikumi ir jāiesniedz rīkotājiem līdz 2022.gada 29. martam iekš www.udensturisms.lv ,norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, laivu klasi, kluba nosaukumu vai norādi par individuālu startu. Ziedojumu veic ar pārskaitījumu norādot dalībnieka(-ku) vārdus, uzvārdus.

                                           Klubu pārstāvjiem jāpiesaka 1 tiesnesis.

Ar ziedojuma pārskaitījumu vai iemaksu katrs dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies ar kopējiem sacensību noteikumiem (KN) un LČŪ-2022 nolikumu. Personiskais paraksts klātienes pieteikumā ir obligāts.

                                          

Laika kontrole:                  Laika kontroli veic LRŪF brīvprātīgie tiesneši.

Trases veikšanas kontrollaiks- 3h

 

VĒRTĒŠANA.                    Trasē ar laika kontroli nosaka individuāli labākās ekipāžas katrā laivu klasē.

WW, PG laivu klasē LČŪ ieskaitei pietiek ar rezultātu slaloma distancē un sprintā. Dalībniekiem, kas distancēs piedalījušies glābšanas darbos un līdz ar to ieguvuši sliktāku rezultātu- iesniedzot protestu  var tikt pielīdzināts tuvākais, labākais rezultāts laivu klasē.

 

                                            

Laika kontrole pret ziedojumiem.       Ziedojums līdz 9. aprīlim –  10EUR /pers. vai vairāk, pensionāriem, skolēniem – 7EUR vai vairāk. Tiem, kas piedalās PX,TX, RX- 5EUR vai vairāk.

Vakara programma, nometne.   Līdzjutējiem- 5 EUR. Aproces obligātas.

 

Par ziedojumu veiksim: laika un vārtu sodu kontroli, trases veikšanas dokumentāciju, balvas uzvarētājiem un dāvanas dalībniekiem.

Dalība visās LČŪ laivu klasēs ir iekļauta dalība LČŪ’22.

 

EKIPĒJUMS.                    Dalībnieki nodrošina sevi ar laivām, glābšanas ekipējumu un visu nepieciešamo inventāru. Teltis drīkst būvēt tikai īpaši norādītās vietās, kuras var uzzināt pie sacensību komandanta. Ēdienu gatavošanai vēlams izmantot prīmusus. Rīcības komiteja iesaka neņemt laivā dārgu elektrotehniku.

RX, PX laivu klasēs piedāvājam īres ekipējumu.

 

Noma                                      Rafti Dulkan 460 ir pieejami 10gb, 50EUR/gb/ diena

Piepūšamās laivas (LAS3) pieejamas 20gb, 20EUR/gb/diena

Cenā iekļauta loģistika, vestes, airi. Par ķiverēm būs jāparūpējās pašiem.

 

                                            

 

DROŠĪBA                          LAIVĀM OBLIGĀTI JĀBŪT AR PAPILDUS CELTSPĒJU (NENOGREMDĒJAMĀM) UN GLĀBŠANAS VIRVĒM VAI KARABĪNĒM GALOS. Trasē OBLIGĀTAS GLĀBŠANAS VESTES UN ĶIVERES.

Pirms starta katra ekipāža iziet tehnisko komisiju.

                                           Katra dalībnieka pienākums ir palīdzēt avarējušai ekipāžai. Par palīdzības nesniegšanu- diskvalifikācija!

KATRS DALĪBNIEKS PAR SAVU DROŠĪBU UZ ŪDENS ATBILD PATS. Trases veicējiem un līdzjutējiem jāievēro organizatoru norādījumi attiecībā uz drošību, kārtību nometnes un startu/finišu vietās.

Iepazīšanās ar nolikumu ir obligāta!

Trases veidotāji neatbild par mantām, kas atstātas bez uzraudzības.

 

 

 

PROGRAMMA.                 Trases programmā ietilpst sekojoši posmi:

  1.  

No 8:00 Ierašanās starta vietā “Meža kaujas”

10:00-16:00 Nobrauciens no Amatas ciema līdz “Meža kaujām”. Slaloms.

No 16:00 Zupa

17:00 Raft Power Pull pie dzelzceļa tilta.

18:00 Vakara izklaides:

20:00-22:00 LČŪ 2021 Laureātu apbalvošana

Pirts

Grupas “Alum Alu”uzstāšanās.

DJ Imigrants

Ugunskurnēšana

 

2.diena.

Lielais nobrauciens līdz Līgatnes- Kārļu tiltam Visiem, kas vēlās un var!

 

Trasē ekipāžām jāšķērso starta līnija saskaņā ar piešķirto starta laiku.  Dalībniekiem, kuri startē pirms norādītā laika, starts netiek fiksēts.  Dalībniekiem, kuri nepiedalās kādā no posmiem, avarē, vai izstājās nobrauciena laikā, tas obligāti jāpaziņo trases starta (finiša, starpposmu) tiesnesim līdz attiecīgā posma starta(finiša) slēgšanai.

 

 

PIEZĪME.                          Rīkotājiem ir tiesības mainīt trases programmu un vērtēšanu, ja ir nelabvēlīgi laika apstākļi, zems ūdens līmenis.  Rīkotājiem ir tiesības mainīt laivu klases vai tās apvienot, ja laivu klasē ir mazāk par 5 ekipāžām. Par izmaiņām dalībniekus savlaicīgi informēs.

                                                           

APBALVOŠANA. 1. – 3. vietas ieguvējus katrā laivu klasē apbalvo ar diplomu un balvām. Iespējamas sponsoru dāvātās balvas. Visi dalībnieki saņems piemiņas balvas.

PX, RX, TX Speciālās balvas par atraktivitāti, noformējumu, vēsturisko ekipējumu.

 

Loģistika                            Sakarā ar C-19 situāciju, ūt trases rīkotāji aicina loģistikas jautājumus risināt vienas mājsaimniecības ietvaros. Mēģināsim transportēt tikai laivas no trases beigām uz sākumu, iespēju robežās.

 

Rīcības komiteja: J. Grīslis, I. Vanaga

 

Papildus informācija par projektu: grizly@tvnet.lv, Jānis Grīslis, 29524115 17:00-24:00

 

Apstiprinu:                  J.Grīslis

 

 

 

Balle ’21?

Augsti godātie LČŪ dalībnieki, tiesneši un līdzjutēji!

Situācija ir tāda, kāda ir, un tāpēc mēs, klubs “Vienkārši”, LČŪ-2021 organizatori, vēlamies uzzināt Jūsu vēlmi piedalīties LČŪ noslēguma ballē, ja viņa notiks februārī. Aicinām tos, kuri vēlas apmeklēt šo pasākumu atzīmēties šajā iepriekšpieteikumā.

Ar ko ir jārēķinās… Dalības maksa 30 EUR.

Mēģināsim pa šo naudu noorganizēt naktsmājas, medaļas, dzīvo mūziku un, protams – dejas un klātus galdus.

Balli mēs organizēsim, ja iepriekšpieteikumā būs pierakstījušies 100 un vairāk gribētāju. Iepriekšpieteikšanās notiks līdz 30. novembrim. Gadījumā, ja nesavāksim kvorumu – tad balvosim visus Amatas sacensību sestdienas vakarā.

Ar cieņu –

J. Grīslis, t/k “Vienkārši”, t. 29524115

 

Tūrisma festivāla „BĀRTAS RUDENS 2021” ūdenstūrisma sacensības

Tas brīdis tuvojas.. strauji..

Tūrisma festivāla „BĀRTAS RUDENS 2021”

ūdenstūrisma sacensības

 

Laiks un vieta.

Sacensības notiek 2021. gada 18. – 19. septembrī Bārtas upē, atpūtas bāzes “Ods” teritorijā.

GPS: 56.344543, 21.248577;

http://www.grobinasturisms.lv/lv/viesu-nami-2/atputas-baze-ods/

Sacensību programma.

Piektdien, 17.09. –   no plkst.14.00 – dalībnieku ierašanās, nometnes iekārtošana;

Sestdien, 18.09. –    līdz plkst.10.00 – pieteikumu iesniegšana papīra formātā individuālām

sacensībām     

                                    plkst. 10.30 – atklāšanas parāde un informācija par sacensību norisi

no plkst.11.30 līdz plkst.14.00 – brīvais starts apļveida ātruma nobraucienam ar startu un finišu nometnes teritorijā visām laivu klasēm,

no plkst.12.00 – starts slaloma distancei visām laivu klasēm

 

Vakara izklaides programma:

Kopīgs ugunskurs, zaļumballe ar dejām un dziesmām, darbosies bufete https://www.facebook.com/chillhousecirava             

 

Svētdien, 19.09. – līdz plkst. 9.00 – pieteikumu iesniegšana komandu sacensībām

plkst. 10.00 – pārstāvju un tiesnešu sanāksme,

plkst. 10.30 – starts komandu sacensībām;

                                    plkst. 15.00 – noslēguma parāde un apbalvošana.

 

Pilns nolikums – PDF, DOC

Iepriekšējā pieteikšanās: ŠEIT

 

P.S. Vienlaikus ar ūdenstūrisma sacensībām notiks pārgājiena laivu un SUPU nobrauciens „Bārtas Pumpurs 2020”, orientēšanās sacensības „DRKrasts BĀRTA”. Iedrošiniet draugus baudīt rudeni Kurzemē.

Amatas trase – 57

Sakarā ar C19 izdarītajām izmaiņām mūsu ikdienā – ejam citu ceļu. Divas dienas būs atvērta Amatas trase ar laika kontroli.

Par trasi –      Ūdentūrisma trase tiek veidota līdzīgi kā distanču un kalnu slēpošanas trases – veselīgai atpūtai pie dabas, fiziskās veselības uzlabošanai un jaunu iemaņu iegūšanai braukšanā ar dažāda tipa laivām. Slaloma elementi upē. Trase ir pieejama visiem interesentiem no 10. Aprīļa 10:00 līdz 11. Aprīļa 16:00, posmā no Melturu dzelzceļa tiltam līdz Kārļu – Līgatnes tiltam. Trasi var veikt ar un bez laika kontroles. Laika kontroli nodrošinās LRŪF brīvprātīgie tiesneši. Bīstamākajās trases vietās tiks norīkoti glābēji.

LAIVU KLASES –      Trasi var veikt atsevišķi vīriešu un sieviešu vienvietīgajās, vīriešu un jauktajās ekipāžās sekojošās laivu klasēs (KN)*:

Laivu klase Tehniskie rādītāji Dalībnieki Piezīmes
So Smailītes Bez dalījuma. Cietās, piepūšamās, paštaisītās uc smailītes.
K Divvietīgie katamarāni, smaiļu airi Bez dalījuma.  
PG Divvietīgie katamarāni, kanoe airi Bez dalījuma  
Pj Divvietīgas piepūšamās laivas; 1 garums: <3.5 platums Jauktās un sieviešu ekipāžas. Grot, Cibuļa u. tml.
Pv Divvietīgas piepūšamās laivas; 1 garums: <3.5 platums Vīriešu ekipāžas Grot, Cibuļa u. tml.
Pjun Divvietīgas piepūšamās laivas; 1 garums: <3.5 platums Jaunieši un jaunietes, līdz 14 gadu vecumam (ieskaitot) Grot, Cibuļa u. tml.
R4s četrvietīgi piepūšami peldlīdzekļi ar grīdu, garums <4,2m Sieviešu ekipāžas Rafti, glābšanas plosti utt.
R4v četrvietīgi piepūšami peldlīdzekļi ar grīdu, garums <4,2m Vīriešu ekipāžas Rafti, glābšanas plosti, utt.
R4jun četrvietīgi piepūšami peldlīdzekļi ar grīdu, garums <4,2m Jaunieši un jaunietes, līdz 16 gadu vecumam (ieskaitot) Rafti, glābšanas plosti, utt.
WW Vienvietīgi polimēru un PVC kajaki Vīriešu, sieviešu un junioru ekipāžas Prijon, Necky, paštais., utt. Polimēra laivas garums ne garākā kā 3 m,  piepūšamās  bez ierobežojumiem
RX Rafti Dulkan 460 6-10 dalībnieki, bez dalījuma  Dulkan vai citi, garums virs 4,20m
PX Piepūšamās laivas Max 3pers., bez dalījuma  
Tx Pārējās laivas    

Pilns nolikums – ŠEIT..

Iepriekšējā pieteikšanās – ŠEIT..

LČŪ – 2021 potenciālais kalendārs un nolikums

Iestājies pavasaris un iestāsies varbūt arī sacensību sezona..

LČŪ ’21 posmu kalendārs:

Nosaukums Norises vieta Datums Organizators
Dīvaja Skrīveri   OLAINES PULCIŅŠ
Amata Amata 10. – 11. aprīlis t/k Vienkārši/LRŪF
Gauja Valmiera augusts t/k H2O
Bārta Grobiņa septembris t/k Oga, LIEPĀJAS TK

LČŪ’21 atsevišķos posmos un kopvērtējumā tiek vērtētas šādas laivu klases:

Laivu klase Tehniskie rādītāji Dalībnieki Piezīmes
S* Divvietīga smailīte -·ne īsāka kā 4.5 m, ne šaurāka kā 0.75 m Bez dalijuma. Taimeņ, RZ, Salūts, citas rūpnieciski ražotas saliekamās smailītes
So Smailītes Bez dalijuma. Cietās, piepūšamās, paštaisītās uc smailītes.
Kv Divvietīgie katamarāni, smaiļu airi Vīriešu ekipāžas  
Kj* Divvietīgie katamarāni, smaiļu airi Jauktās un sieviešu ekipāžas.  
PG Divvietīgie katamarāni, kanoe airi Bez dalījuma  
Pj* Divvietīgas piepūšamās laivas; 1 garums: <3.5 platums Jauktās un sieviešu ekipāžas. Grot, Cibuļa u. tml.
Pv Divvietīgas piepūšamās laivas; 1 garums: <3.5 platums Vīriešu ekipāžas Grot, Cibuļa u. tml.
Pjun Divvietīgas piepūšamās laivas; 1 garums: <3.5 platums Jaunieši un jaunietes līdz 14 gadu vecumam (ieskaitot) Grot, Cibuļa u. tml.
R4s* četrvietīgi piepūšami peldlīdzekļi ar grīdu Sieviešu ekipāžas Rafti, glābšanas plosti utt.
R4v četrvietīgi piepūšami peldlīdzekļi ar grīdu Vīriešu ekipāžas Rafti, glābšanas plosti, utt.
R4jun četrvietīgi piepūšami peldlīdzekļi ar grīdu Jaunieši un jaunietes līdz 14 gadu vecumam (ieskaitot) Rafti, glābšanas plosti, utt.
WWv Vienvietīgi polimēru un PVC kajaki Vīriešu ekipāžas Prijon, Necky, paštais. utt.
WWs* Vienvietīgi polimēru un PVC kajaki Sieviešu ekipāžas Prijon, Necky, paštais. utt.

*tiek nodalīti atsevišķā laivu klasē, ja LČŪ dalību ņem vairāk kā 5 ekipāžas.

Pilns nolikums – ŠEIT..

1 2 3 15